Presentaties aanvullende Scholing Uro-Oncologie

Vijfde en zesde avond

Bekijk de documenten en filmpjes van de scholing

Avond 5 - Beeldvorming urologie

Aanvullende Scholing Uro-Oncologie

Op woensdag 9 februari ging de aanvullende Scholing Uro-Oncologie van start. Deze tweedelige vervolgscholing kon aansluitend aan de basis Scholing Uro-Oncologie worden gevolgd, maar ook apart door bijvoorbeeld oncologie verpleegkundigen of verpleegkundigen met uitgebreide basiskennis en ervaring.
Deze eerste avond van de aanvullende scholing ging over het thema ‘Beeldvorming urologie’, welke besproken werd door radioloog Jeannette Bakker en nucleair geneeskundige Marnix Lam.

Videofragmenten

Hieronder de videofragmenten uit de presentatie van Marnix Lam.

Bron: één

Presentaties​

Programma woensdag 9 februari 2022

Opening

Door Anneke Meerkerk, Verpleegkundig Specialist, MANP, Beatrixziekenhuis Gorinchem

Lezing

Beeldvorming bij uro-oncologische aandoeningen. De primaire diagnostiek, stagering en follow-up zal worden toegelicht aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. Interactieve uitleg over wanneer er gekozen wordt voor echo, CT, MRI of nucleaire scan.

Door Jeannette Bakker, radioloog Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht

Presentatie
Klik hier om de presentatie te bekijken.
Gelieve deze niet met anderen te delen.

Lezing

Een update van de nieuwe moleculaire beeldvorming van uro-oncologische aandoeningen en een update met toekomstvisie over radionuclide therapieën bij gemetastaseerde ziekte.

Door Marnix Lam, nucleair geneeskundige, Universitair Medisch Centrum Utrecht

Presentatie
Klik hier om de presentatie te bekijken.
Gelieve deze niet met anderen te delen.

Quiz

Quiz over het onderwerp van deze avond.
Bij een voldoende score worden 2  accreditatiepunten toegekend. Gelieve deze quiz alleen te maken, indien je een herkansing nodig hebt.

Evaluatie (niet meer beschikbaar)

Wij horen graag jouw mening over de vierde scholingsavond!

Bekijk de documenten van de scholing

Avond 6 - Nieuwe ontwikkelingen en derdelijnszorg in de urologie

Aanvullende Scholing Uro-Oncologie

Op maandag 14 maart stond alweer de laatste avond van de aanvullende Scholing Uro-Oncologie op het programma. Deze avond werd het thema ‘Nieuwe ontwikkelingen en derdelijnszorg in de urologie’  besproken door verpleegkundig specialist Erik van Muilenkom.

Accreditatie

2 punten per avond/webinar

Accreditatie voor de deskundigheidsgebieden: Continentie Zorg, Oncologie en Urologie zijn voor beide scholingen (basis en aanvullend) aangevraagd bij het Kwaliteitsregister V&V.
Accreditatie zal worden toegekend bij voldoende score van de quiz-vragen aan het eind van elke avond.

Presentaties​​

Programma maandag 14 maart 2022

Opening

Door Anneke Meerkerk, Verpleegkundig Specialist, MANP, Beatrixziekenhuis Gorinchem

Lezing

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de uro-oncologische tumoren:

  • Niertumoren
  • Blaastumoren
  • Prostaattumoren
  • Testistumoren
  • Penistumoren

Door Erik van Muilekom, MANP, Verpleegkundig specialist in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis Amsterdam

Presentatie
Klik hier om de presentatie te bekijken.
Gelieve deze niet met anderen te delen.

Quiz

Quiz over bovenstaande onderwerpen.
Bij een voldoende score van worden 2  accreditatiepunten toegekend.

Evaluatie

Wij horen graag jouw mening over de vierde scholingsavond!