Martin Britstra Stichting

Wij helpen je graag verder

Tijdslijn van 1994 tot nu

Het ontstaan van de Martin Britstra Stichting

1994 Oprichting WUV

In 1994 werd de Werkgroep Urologie Verpleegkundigen (WUV) opgericht. Deze werkgroep organiseerde een jaarlijks symposium parallel aan de voorjaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU). De gedachte was helder; kennis van verpleegkundigen moest ook onderhouden worden. En wat was er nu praktischer dan dit op dezelfde dag te doen als de urologen?

1999 Oprichting UroNed

De eerste jaren heeft de NVU (urologen) de symposia van de WUV enorm ondersteund en helpen realiseren. Op een gegeven moment werd de belangstelling van verpleegkundigen echter zo groot, dat er een ‘eigen orgaan’ voor de urologie verpleegkundigen werd opgericht onder de naam UroNed, de Nederlandse vereniging voor urologie verpleegkundigen.

UroNed gedijd

Er volgde een mooie tijd waarin UroNed 2 keer per jaar een informatief vakblad uitgaf en jaarlijks een symposium voor urologie verpleegkundigen organiseerde.
Het meest legendarische symposium vond plaats in 2005, toen er een dik pak sneeuw viel in heel Nederland.

2005 Historisch symposium

Vrijdagochtend 25 november was het onverwacht koud en er lag een flinke laag sneeuw en het bleef maar sneeuwen. Bezoekers en sprekers kwamen daardoor te laat op het symposium en er moest flink geïmproviseerd worden met het programma.

Door de verontrustende berichtgeving over het weer besloten we de aanwezige deelnemers rond 15.00 uur warme soep aan te bieden en het symposium te sluiten, waarna voor velen een barre tocht naar huis begon.
Het slechte weer leidde die dag tot een verkeersinfarct en de drukste avondspits ooit. In grote delen van het land kwam het openbaar vervoer tijdelijk tot stilstand. Bovendien waren er stroomstoringen onder meer door blikseminslag.
Pas om 05.20 uur, de volgende ochtend, waren alle files opgelost. Honderden reizigers (ook per trein) brachten de nacht door in opvangcentra.

2006 Fusie V&VN

In november 2006 werd in een extra ledenvergadering van UroNed besloten om als afdeling urologie verpleegkundigen te fuseren met V&VN, de beroepsvereniging voor de Nederlandse Urologie Verpleegkundigen.

2006 Oprichting MBS

Tevens werd op 16 november 2006 de Martin Britstra Stichting opgericht, ter nagedachtenis aan Martin Britstra.
Hij was onze penningmeester, tot hij op 9 januari 2006 overleed na een kortstondig ziekbed. 

Martin Britstra​

Martin Britstra was mede oprichter van “UroNed’ en bestuurslid vanaf het eerste uur. Hij stelde zich verantwoordelijk voor de financiële kant van de vereniging en waakte over ‘onze’ centen. Ook het hele ledenbestand werd beheerd door Martin: alle nieuwe leden, de afmeldingen en adreswijzigingen, alles werd door Martin bijgehouden.
En dan was Martin nog coördinator rondom het symposium. Het reserveren van budget, het maken van prijsafspraken op locatie, de vergoedingen voor de sprekers.

En niet te vergeten, het regelen van de inschrijvingen! Alle schriftelijke aanmeldingen handelde Martin af. En hoeveel telefoontjes er niet kwamen daags voor aanvang van het symposium, de een met een nog beter excuus dan de ander. Zie dan het kaf nog maar eens van het koren te scheiden.

Ook toen het opgaan in één grote vereniging naderde, het fuseren tot de V&VN, was het Martin die de kritische kanttekeningen plaatste.

Jouw kennis, onze missie

Urologie een warm hart toedragen

Het doel van de Martin Britstra Stichting is
(tekst uit de akte van oprichting):
‘Het landelijk behartigen van de belangen van de urologie verpleegkundigen, alsmede het ondersteunen op welke wijze dan ook van de vereniging, UroNed, Nederlandse Vereniging voor urologie verpleegkundigen, dan wel haar rechtsopvolgers onder algemene titel, en voorts al wat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.’

Urologie een warm hart toedragen

In gewoon Nederlands wil de stichting iedereen die een goed idee heeft, hoe de urologie een nóg warmer hart toe te dragen, ondersteunen. Dus heb jij een idee hoe je de zorg voor de urologie patiënt kunt verbeteren, in de breedste zin van het woord, maar krijg je daarvoor op de reguliere plek de mogelijkheden niet gerealiseerd, dan kun je een verzoek indienen bij De Martin Britstra Stichting.

Motivatie

Wel willen we een onderbouwing/motivatie zien. Wat is het doel, hoe denk je dat te bereiken, hoe denk je dat, waar je ondersteuning bij vraagt, je gaat helpen het plan te realiseren? En tot slot, op welke wijze kun je ook andere urologie verpleegkundigen in Nederland deelgenoot maken van je ‘project’.

Stuur een mail met deze motivatie naar ons algemene mail adres: demartinbritstrastichting@gmail.com

Innovatief product

Ook wanneer je een prachtig mooi innovatief product hebt dat je door middel van een posterpresentatie wilt delen met je nationale of internationale collega’s en krijg je van je werkgever of urologen te weinig (of geen) financiële ondersteuning om dit te realiseren, dan kun je een verzoek indienen bij de Martin Britstra Stichting.

Aanvraag bijdrage scholing

Wil je een urologische scholing volgen waarmee je je kennis kunt vergroten, maar je krijgt geen financiële ondersteuning van je werkgever, dan kun je ondersteuning aanvragen bij de Martin Britstra Stichting.
Maar ook wanneer je bijvoorbeeld een boek wilt aanschaffen voor je afdeling, of je wilt graag een jaarabonnement op een tijdschrift omdat je mét dat boek of abonnement de kennis naar een hoger plan kunt tillen, ben je welkom met je verzoek.

Contactgegevens

De Martin Britstra Stichting
Postadres: Loordijk 2
7004HH Doetinchem
E-mail: demartinbritstrastichting@gmail.com