Privacy

De Martin Britstra Stichting ​

Wij gaan om met zorg​

Privacybeleid van de Martin Britstra Stichting ​

In verband met de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), willen wij u op de hoogste stellen van ons privacybeleid. Hieronder kunt u lezen wat dit voor u betekent.

Gegevens verstrekken via het online inschrijfformulier

Wanneer u zich  inschrijft voor een symposium, scholing, cursus of webinar van de Martin Britsra Stichting, kunt u aangeven of u op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten. Wanneer u hiervoor toestemming geeft, slaan wij uw gegevens op in ons mailingbestand (voor zolang als u daar toestemming voor geeft) en zult u een aantal mailingen per jaar van ons ontvangen.

Uitschrijven mailinglijst

Indien u niet meer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten, dan kunt u uitschrijven via het formulier op deze pagina. Uw persoonlijke gegevens worden dan verwijderd uit ons mailingbestand.

Uitschrijven mailinglijst
de Martin Britstra Stichting​

Privacyverklaring

De Martin Britstra Stichting, gevestigd aan Loordijk 2 te Doetinchem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens

De Martin Britstra Stichting
Loordijk 2, 7004 HH Doetinchem
René Ketelaar is de voorzitter van De Martin Britstra Stichting.
Hij is te bereiken via demarinbritstrastichting@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
De Martin Britstra Stichting verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik (heeft ge-)maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (heeft) verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoon/mobiel nummer
 • E-mailadres
 • Werk/studie (naam ziekenhuis/bedrijf/opleiding)
 • Functieomschrijving (indien van toepassing)
 • Lidmaatschap en nummer V&VN Urologie en/of continentie (indien van toepassing)
 • Lidmaatschap en nummer LVO-kwaliteitsregister (indien van toepassing)
 • BIG nummer (indien van toepassing)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De Martin Britstra Stichting verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van nieuws m.b.t. het Urologie Symposium, Urologie Webinars, scholingen, cursussen en overige activiteiten m.b.t. het urologisch vakgebied.
 • U te informeren over wijzigingen m.b.t. het Urologie Symposium, Urologie Webinars, scholingen, cursussen en overige activiteiten m.b.t. het urologisch vakgebied.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Het afhandelen van uw betaling.
 • MBS verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming

De Martin Britstra Stichting neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Martin Britstra Stichting) tussen zit. De Martin Britstra Stichting gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: CloudFormz en Microsoft Excel.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Martin Britstra Stichting bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Om u echter op de hoogte te kunnen houden van de datum van het jaarlijks Urologie Symposium en/of scholingen, cursussen en overige activiteiten m.b.t. het urologisch vakgebied, zullen wij de onderstaande gegevens bewaren zolang u ons daarvoor toestemming geeft.

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoon/mobiel nummer
 • E-mailadres
 • Werk (naam ziekenhuis/bedrijf)
 • Functieomschrijving (indien van toepassing)
 • Lidmaatschap en nummer V&VN Urologie en/of continentie (indien van toepassing)
 • Lidmaatschap en nummer LVO-kwaliteitsregister (indien van toepassing)
 • BIG nummer (indien van toepassing)

Daarnaast zijn wij genoodzaakt, gegevens benodigd voor de belastingdienst, voor een termijn van zeven jaar te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden
De Martin Britstra Stichting verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Martin Britstra Stichting blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Deze website maakt alleen gebruik van functionele cookies. Er worden geen tracking cookies gebruikt. De advertenties op onze websites kunnen cookies gebruiken. Deze cookies zijn gecreëerd door de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de advertenties. De Martin Britstra Stichting is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Martin Britstra Stichting en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar demarinbritstrastichting@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Martin Britstra Stichting neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De online aanmeldformulieren en/of websites waarmee u zich voor het Urologie Symposium of Urologie Webinars en/of scholingen en cursussen kunt aanmelden, maken allen gebruik van een beveiligde verbinding door middel van een SSL certificaat.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via e-mail: demarinbritstrastichting@gmail.com.