Scholing Uro-Oncologie
2024-2025

Informatie | Inhoud | Programma​

Iets voor jou misschien?

Over de scholing...​

Urologie verpleegkundigen blijken behoefte te hebben aan een oncologische scholing specifiek gericht op het urologische vakgebied. Het bestuur van de Martin Britstra Stichting heeft kwaliteit voor de urologische zorg hoog in het vaandel staan en heeft daarom samen met Anneke Meerkerk, die als aandachtsgebied deskundigheidsbevordering heeft, de Scholing Uro-Oncologie ontwikkeld. Bij voldoende belangstelling, start de scholing jaarlijks in het najaar.

Alle scholingen en cursussen worden gegeven onder auspiciën van de Martin Britstra Stichting.

Interesse in de Scholing Uro-Oncologie?​

Meld je gauw aan, want er zijn nog maar 13 deelnemersplekken vrij!

Contactpersoon

Anneke Meerkerk
Anneke is werkzaam als Verpleegkundig specialist in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem op de polikliniek urologie.
E-mail: a.meerkerk@rivas.nl

Algemene informatie

Kosten
De totaalkosten voor zes avonden zijn € 330,- .

Lesdagen
Telkens op een dinsdag: 15 oktober, 5 en 26 november, 7 en 28 januari 2025 en tot slot 18 februari 2025.

Locatie Rivas Academie
Beatrixziekenhuis – Lek/Lingezaal
Banneweg 57, 4204 AA Gorinchem
Telefoon receptie Beatrixziekenhuis: (0183) 64 44 44

Avond 1
Niertumoren

Op dinsdag 15 oktober gaat de Scholing Uro-Oncologie weer van start. Deze oncologische scholing omvat in totaal zes lesavonden en is specifiek gericht op het urologische vakgebied. Tijdens elke avond staat een thema centraal. Zo wordt de eerste avond het thema niertumoren behandeld door uroloog Jaap Nieuwenhuijs. Marieke van Dooren, Klinisch chemicus bij het Erasmus MC sluit de avond af met een lezing over erfelijkheid bij prostaatcarcinoom.

Voorbereiding​

Hieronder een aantal links m.b.t. de onderwerpen van deze avond

Links lezing 1

Accreditatie

2 punten per avond

Accreditatie zal worden toegekend bij voldoende score van de quiz-vragen aan het eind van elke avond.

Gastvrouwen Jeannine van Zante en Annelies van der Vring

Programma 24-25

Dinsdag 15 oktober 2024
(datum onder voorbehoud)

16.30-16.55

Inloop

Vanaf half vijf inloop met koffie en wat lekkers

16.55-17.00

Ontvangst en opening

Door Jeannine van Zante
en Annelies van der Vring

Oncologie verpleegkundigen Beatrixziekenhuis Gorinchem

17.00-18.00

Lezing 1

Niertumoren

 • Anatomie
 • Fysiologie
 • Pathologie

Door Jaap Nieuwenhuijs, uroloog Beatrixziekenhuis Gorinchem

18.00-18.30

Pauze

Om zes uur staat er soep met een lux belegd broodje klaar

18.30-19.00

Casus vragen (kahoot)

Vragen n.a.v. een casus met betrekking tot het onderwerp niertumoren.

Door Jeannine van Zante en Annelies van der Vring, oncologie verpleegkundigen Beatrixziekenhuis Gorinchem

19.00-20.00

Lezing 2

Erfelijkheid bij prostaatcarcinoom

Marieke van Dooren, Klinisch chemicus Erasmus MC

Avond 2
Penis- en testistumoren

Op dinsdag 5 november volgt de tweede lesavond van de scholing. Tijdens deze avond zal uroloog Daan Molenaar uitgebreid ingaan op het thema penis- en testistumoren. De avond wordt afgesloten door Jeannette Verkerk met de lezing ‘Behandelopties seksuele problematiek bij urologische tumoren’.

Voorbereiding​

Hieronder een aantal links m.b.t. de onderwerpen van deze avond

Links lezing 1

Links lezing 2

Accreditatie

2 punten per avond

Accreditatie zal worden toegekend bij voldoende score van de quiz-vragen aan het eind van elke avond.

Programma

Dinsdag 5 november 2024
(datum onder voorbehoud)

16.30-16.55

Inloop

Vanaf half vijf inloop met koffie en wat lekkers

17.00-18.00

Lezing 1

Penistumoren

 • Anatomie
 • Fysiologie
 • Pathologie

Testistumoren

 • Anatomie
 • Fysiologie
 • Pathologie

Door Daan Molenaar, uroloog Beatrixziekenhuis Gorinchem

18.00-18.30

Pauze

Om zes uur staat er soep met een lux belegd broodje klaar

18.30-19.30

Lezing 2

Behandelopties seksuele problematiek bij urologische tumoren

Door Jeannette Verkerk, MSc, verpleegkundig specialist urologie/andrologie St. Antonius Ziekenhuis

19.30-20.00

Casus vragen (kahoot)

Vragen n.a.v. een casus met betrekking tot het onderwerp penis- en testistumoren.

Door Jeannette Verkerk, MSc, verpleegkundig specialist urologie/andrologie St. Antonius Ziekenhuis

Avond 3
Prostaatcarcinoom

Op dinsdag 26 november staat de derde avond van de Scholing Uro-Oncologie op het programma. Deze avond staat in het teken van prostaatcarcinoom. Sprekers tijdens deze avond zijn Ingrid Koeter en Jeannine van Zante.

Voorbereiding​

Hieronder een aantal links m.b.t. de onderwerpen van deze avond

Links

Accreditatie

2 punten per avond

Accreditatie zal worden toegekend bij voldoende score van de quiz-vragen aan het eind van elke avond.

Programma

Dinsdag 26 november 2024
(datum onder voorbehoud)

16.00-16.25

Inloop

Vanaf vier uur inloop met koffie en wat lekkers

16.30-17.30

Lezing 1

(gemetastaseerd) Prostaatcarcinoom

 • Anatomie
 • Fysiologie
 • Pathologie

Door Ingrid Koeter, uroloog Beatrixziekenhuis Gorinchem

17.30-18.00

Pauze

Om half zes staat er soep met een lux belegd broodje klaar

18.00-19.00

Lezing 1 (vervolg)

Bijwerking van behandeling o.a. incontinentie + interventies

19.00-19.15

Koffiepauze

19.15-19.45

Lezing 2

 • Leefstijl en kanker
 • Verpleegkundige aspecten prostaatcarcinoom; moeheid, botcomplicaties, psyche
 • Casemanagement

Door Jeannine van Zante, uro-oncologieverpleegkundige Beatrixziekenhuis Gorinchem

19.45-20.15

Casus vragen (kahoot)

Vragen n.a.v. een casus met betrekking tot het onderwerp prostaatcarcinoom.

Door Jeannine van Zante en Annelies van der Vring, oncologie verpleegkundigen Beatrixziekenhuis Gorinchem

Avond 4
Blaascarcinoom

Op dinsdag 7 januari wordt het thema ‘Blaascarcinoom’ behandeld door Madelon van der Aa en Anita Smits.

Voorbereiding​

Hieronder een aantal links m.b.t. de onderwerpen van deze avond

Links lezing 1 en 2

Accreditatie

2 punten per avond

Accreditatie zal worden toegekend bij voldoende score van de quiz-vragen aan het eind van elke avond.

Programma

Dinsdag 7 januari 2025
(datum onder voorbehoud)

16.00-16.25

Inloop

Vanaf vier uur inloop met koffie en wat lekkers

16.30-18.00

Lezing 1

(gemetastaseerd) Blaascarcinoom

 • Anatomie
 • Fysiologie
 • Pathologie

Door Madelon van der Aa, uroloog Beatrixziekenhuis Gorinchem

18.00-18.30

Pauze

Om zes uur staat er soep met een lux belegd broodje klaar

18.30-19.00

Lezing 1 (vervolg)

19.00-19.45

Lezing 2

Verpleegkundige aspecten/diagnosen bij blaastumoren/ blaasspoelingen/cystectomie

Door Anita Smits, verpleegkundig specialist Radboudumc Nijmegen

19.45-20.00

Koffiepauze

20.00-20.30

Casus vragen (kahoot)

Vragen n.a.v. een casus met betrekking tot het onderwerp blaascarcinoom.

Door Anita Smits, verpleegkundig specialist Radboudumc Nijmegen

Avond 5
Nieuwe ontwikkelingen en derdelijns zorg in de urologie

Op dinsdag 28 januari volgt alweer de vijfde avond van de Scholing Uro-Oncologie. Tijdens deze avond wordt het thema ‘Nieuwe ontwikkelingen en derdelijnszorg in de urologie’  besproken door verpleegkundig specialist Erik van Muilenkom.

Accreditatie

2 punten per avond

Accreditatie zal worden toegekend bij voldoende score van de quiz-vragen aan het eind van elke avond.

Programma

Dinsdag 28 januari 2025
(datum onder voorbehoud)

16.30-16.55

Inloop

Vanaf half vijf inloop met koffie en wat lekkers

17.00-18.00

Lezing 1

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de uro-oncologische tumoren:

 • Niertumoren
 • Blaastumoren

Door Erik van Muilekom, MANP, verpleegkundig specialist in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis Amsterdam

18.00-18.30

Pauze

Om zes uur staat er soep met een lux belegd broodje klaar

18.30-19.30

Lezing 2

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de uro-oncologische tumoren:

 • Prostaattumoren
 • Testistumoren
 • Penistumoren

Door Erik van Muilekom, MANP, verpleegkundig specialist in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis Amsterdam

Avond 6
Beeldvorming urologie

Op dinsdag 18 februari staat alweer de laatste avond van deze mooie scholing op het programma. Deze avond gaat over het thema ‘beeldvorming urologie’. Radioloog Jeannette Bakker en nucleair geneeskundige Arthur Braat zullen inhoudelijk op het thema ingaan.

Accreditatie

2 punten per avond

Accreditatie zal worden toegekend bij voldoende score van de quiz-vragen aan het eind van elke avond.

Programma

Dinsdag 18 februari 2025
(datum onder voorbehoud)

16.30-16.55

Inloop

Vanaf half vijf inloop met koffie en wat lekkers

17.00-18.00

Lezing 1

Behandeling urologische tumoren met EBRT

Door Mariska van der Sande, radiotherapeut Dr. Bernard Verbeeten Instituut

18.00-18.30

Pauze

Om zes uur staat er soep met een lux belegd broodje klaar

18.30-19.30

Lezing 2

Beeldvorming bij uro-oncologische aandoeningen. De primaire diagnostiek, stagering en follow-up zal worden toegelicht aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. Interactieve uitleg over wanneer er gekozen wordt voor echo, CT, MRI of nucleaire scan.

Door Jeannette Bakker, radioloog Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht

19.30-19.45

Koffiepauze

19.45-20.45

Lezing 3

Een update van de nieuwe moleculaire beeldvorming van uro-oncologische aandoeningen en een update met toekomstvisie over radionuclide therapieën bij gemetastaseerde ziekte.

Door Arthur Braat, nucleair geneeskundige, Universitair Medisch Centrum Utrecht

Sponsoring

Deze scholing wordt mede mogelijk gemaakt door onze sponsoren: