Scholing Uro-Oncologie

Informatie | inhoud | Programma

Iets voor jou misschien?

Over de scholing...

Urologie verpleegkundigen blijken behoefte te hebben aan een oncologische scholing specifiek gericht op het urologische vakgebied. Het bestuur van de Martin Britstra Stichting heeft kwaliteit voor de urologische zorg hoog in het vaandel staan en heeft daarom samen met Anneke Meerkerk, die als aandachtsgebied deskundigheidsbevordering heeft, de Scholing Uro-Oncologie ontwikkeld. De basis Scholing Uro-Oncologie start op woensdag 6 oktober.

Alle scholingen en cursussen worden gegeven onder auspiciën van de Martin Britstra Stichting.

Wil jij ook deelnemen? Meld je hier aan!

Contactpersoon

Anneke Meerkerk
Anneke is werkzaam als Verpleegkundig specialis in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem op de polikliniek urologie.

E-mail: a.meerkerk@rivas.nl


Tip: print de flyer uit en hang deze op jouw afdeling op.

onze sprekers: 'Kennis delen is kracht'

Inhoud

Om een idee te geven van deze scholing volgen hieronder de items die behandeld worden.

Alle urologische oncologie komt aan bod; de meest bekende tumoren zoals  prostaat- en blaascarcinomen maar ook de nier-, testis- en peniscarcinomen zullen worden  behandeld. Er wordt een volledig en praktisch programma gepresenteerd. 
Behalve anatomie, fysiologie en pathologie van de verschillende tumoren worden casemanagement, zorgpaden/ketenzorg, technologische toepassingen, inzet van richtlijnen en meetinstrumenten, begeleiding van de uro-oncologische  patiënt en seksualiteit bij vormen van urologische kanker geïntegreerd in de lessen.

Docenten

De scholing wordt o.a. verzorgd door:

Urologen, een oncologieverpleegkundige, een verpleegkundig specialist, een seksuoloog en een psycholoog.

Accreditatie

2 punten per avond/webinar

Accreditatie voor de deskundigheidsgebieden: Continentie Zorg, Oncologie en Urologie wordt voor beide scholingen (basis en aanvullend) aangevraagd bij het Kwaliteitsregister V&V.
Accreditatie zal worden toegekend bij voldoende score van de quiz-vragen aan het eind van elke avond.

certificaat

Als bewijs van deelname

Na afloop van de scholingsavonden ontvangen de deelnemers een digitaal certificaat als bewijs van deelname aan de Scholing Uro-Oncologie.

Startdatum scholing

Woensdag 6 oktober 2021
17.30 tot 21.30 uur

De inschrijving is geopend!

AGENDA 2021-2022

Basis scholing
Woensdag 6 oktober 2021
Maandag 8 november 2021
Maandag 29 november 2021
Maandag 10 januari 2022

Aanvullende scholing
Woensdag 9 februari 2022
Maandag 14 maart 2022

Tijden: telkens van 18.30 tot 21.00 uur

De geslaagden van 2019-2020

KOSTEN

Basis scholing – 4 avonden
Kosten: €140,-
Aanvullende scholing – 2 avonden
Kosten: €70,-

LOCATIE

Online 2021-2022
Normaliter vindt de scholing plaats in het het Beatrixziekenhuis in Gorinchem, echter in 2021-2022 zal de scholing online plaatsvinden.

Rivas Academie
Beatrixziekenhuis – Lek/Lingezaal
Banneweg 57, 4204 AA Gorinchem
Telefoon receptie Beatrixziekenhuis
(0183) 64 44 44

Basis
Scholing Uro-Oncologie

Op woensdag 6 oktober start de eerste webinar van de Scholing Uro-Oncologie . Deze vierdelige oncologische scholing is specifiek gericht op het urologische vakgebied. Na deze scholing is het mogelijk om nog een aanvullende scholing van 2 avonden te volgen.
Op 6 oktober staat het thema blaascarcinoom centraal. Uroloog Jaap Nieuwenhuijs en verpleegkundig specialist Anita Smits zullen inhoudelijk op het thema ingaan.

Avond 1 Blaascarcinoom

Programma woensdag 6 oktober 2021

18.30-18.35

Opening

Door Anneke Meerkerk, Verpleegkundig Specialist, MANP, Beatrixziekenhuis Gorinchem

18.35-19.30

Lezing

(gemetastaseerd) Blaascarcinoom

 • Anatomie
 • Fysiologie
 • Pathologie

Door Jaap Nieuwenhuijs, uroloog Beatrixziekenhuis Gorinchem

19.30-19.45

Pauze

19.45-20.45

Lezing

Verpleegkundige aspecten/diagnosen bij blaastumoren/ blaasspoelingen/cystectomie

Door Anita Smits, verpleegkundig specialist RadboudUMC Nijmegen

20.45-21.00

Quiz en afsluiting

Quiz over bovenstaande onderwerpen.
Bij een score van 75% worden 2  accreditatiepunten toegekend.

Accreditatie

2 punten per avond/webinar

Accreditatie zal worden toegekend bij voldoende score van de quiz-vragen aan het eind van elke avond.

Basis
Scholing Uro-Oncologie

Op maandag 8 november start de tweede webinar van de Scholing Uro-Oncologie . Deze avond staat in het teken van niertumoren. Sprekers tijdens deze avond zijn Ingrid Koeter en Anita Smits.

Accreditatie

2 punten per avond/webinar

Accreditatie voor de deskundigheidsgebieden: Continentie Zorg, Oncologie en Urologie wordt voor beide scholingen (basis en aanvullend) aangevraagd bij het Kwaliteitsregister V&V.
Accreditatie zal worden toegekend bij voldoende score van de quiz-vragen aan het eind van elke avond.

Avond 2 Niertumoren

Programma maandag 8 november 2021

18.30-18.35

Opening

Door Anneke Meerkerk, Verpleegkundig Specialist, MANP, Beatrixziekenhuis Gorinchem

18.35-19.30

Lezing

Niertumoren

 • Anatomie
 • Fysiologie
 • Pathologie

Door Ingrid Koeter, uroloog Beatrixziekenhuis Gorinchem

19.30-19.45

Pauze

19.45-20.30

Lezing

Klinisch redeneren
Richtlijnen/protocollen

Interactief: casus niertumoren + vragen

Door Anita Smits, verpleegkundig specialist RadboudUMC Nijmegen

20.30-20.45

Quiz en afsluiting

Quiz over bovenstaande onderwerpen.
Bij een score van 75% worden 2  accreditatiepunten toegekend.

Basis
Scholing Uro-Oncologie

Op maandag 29 november staat de derde webinar van de Scholing Uro-Oncologie op het programma. Deze avond staat in het teken van prostaatcarcinoom. Sprekers tijdens deze avond zijn Ingrid Koeter en Jeannine van Zante.

De geslaagden van 2019-2020

Accreditatie

2 punten per avond/webinar

Accreditatie voor de deskundigheidsgebieden: Continentie Zorg, Oncologie en Urologie wordt voor beide scholingen (basis en aanvullend) aangevraagd bij het Kwaliteitsregister V&V.
Accreditatie zal worden toegekend bij voldoende score van de quiz-vragen aan het eind van elke avond.

Avond 3 Prostaatcarcinoom

Programma maandag 29 november 2021

18.30-18.35

Opening

Door Anneke Meerkerk, Verpleegkundig Specialist, MANP, Beatrixziekenhuis Gorinchem

18.35-19.45

Lezing

(gemetastaseerd) Prostaatcarcinoom

 • Anatomie
 • Fysiologie
 • Pathologie

Door Ingrid Koeter, uroloog Beatrixziekenhuis Gorinchem

19.45-20.00

Pauze

20.00-20.45

Lezing

Leefstijl en kanker
Casemanagement

Door Jeannine van Zante, uro-oncologieverpleegkundige Beatrixziekenhuis Gorinchem

20.45-21.00

Quiz en afsluiting

Quiz over bovenstaande onderwerpen.
Bij een score van 75% worden 2  accreditatiepunten toegekend.

Basis
Scholing Uro-Oncologie

Op maandag 10 januari 2022 staat de vierde en laatste webinar van de Scholing Uro-Oncologie op het programma. Deze avond staat in het teken van penis- en testistumoren. Sprekers tijdens deze avond zijn Astrid Kremers en Maarten van Dijk.

De geslaagden van 2019-2020

Accreditatie

2 punten per avond/webinar

Accreditatie voor de deskundigheidsgebieden: Continentie Zorg, Oncologie en Urologie wordt voor beide scholingen (basis en aanvullend) aangevraagd bij het Kwaliteitsregister V&V.
Accreditatie zal worden toegekend bij voldoende score van de quiz-vragen aan het eind van elke avond.

Avond 4
Penis- en testis-tumoren

Programma maandag 10 januari 2022

18.30-18.35

Opening

Door Anneke Meerkerk, Verpleegkundig Specialist, MANP, Beatrixziekenhuis Gorinchem

18.30-19.15

Lezing

Penistumoren

 • Anatomie
 • Fysiologie
 • Pathologie

Testistumoren

 • Anatomie
 • Fysiologie
 • Pathologie

Door Ingrid Koeter, uroloog Beatrixziekenhuis Gorinchem

19.15-19.20

Korte pauze

19.20-20.10

Lezing

Seksualiteit bespreekbaar maken bij de uro-oncologische patiënt

Door Astrid Kremers, seksuoloog

20.10-20.20

Pauze

20.20-21.20

Lezing

Begeleiding uro-oncologische patiënt
(Interactief)

Door Maarten van Dijk, psychotherapeut

21.20-21.30

Quiz en afsluiting

Korte quiz over de eerste twee onderwerpen. Bij een score van 75% worden  2 accreditatiepunten  toegekend.

Aanvullende Scholing Uro-Oncologie

Op woensdag 9 februari start de Aanvullende Scholing Uro-Oncologie. Deze tweedelige vervolgscholing kan aansluitend aan de basis Scholing Uro-Oncologie worden gevolgd, maar ook apart door bijvoorbeeld oncologie verpleegkundigen of verpleegkundigen met uitgebreide basiskennis en ervaring.
Deze eerste avond van de aanvullende scholing gaat over het thema ‘beeldvorming urologie’. Radioloog Jeannette Bakker en nucleair geneeskundige Arthur Braat zullen inhoudelijk op het thema ingaan.

Accreditatie

2 punten per avond/webinar

Accreditatie voor de deskundigheidsgebieden: Continentie Zorg, Oncologie en Urologie wordt voor beide scholingen (basis en aanvullend) aangevraagd bij het Kwaliteitsregister V&V.
Accreditatie zal worden toegekend bij voldoende score van de quiz-vragen aan het eind van elke avond.

Avond 5 Beeldvorming urologie

Programma woensdag 9 februari 2022

18.30-18.35

Opening

Door Anneke Meerkerk, Verpleegkundig Specialist, MANP, Beatrixziekenhuis Gorinchem

18.35-19.30

Lezing

Beeldvorming bij uro-oncologische aandoeningen. De primaire diagnostiek, stagering en follow-up zal worden toegelicht aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. Interactieve uitleg over wanneer er gekozen wordt voor echo, CT, MRI of nucleaire scan.

Door Jeannette Bakker, radioloog Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht

19.30-19.45

Pauze

19.45-20.45

Lezing

Een update van de nieuwe moleculaire beeldvorming van uro-oncologische aandoeningen en een update met toekomstvisie over radionuclide therapieën bij gemetastaseerde ziekte.

Door Arthur Braat, nucleair geneeskundige, Universitair Medisch Centrum Utrecht

20.45-21.00

Quiz en afsluiting

Quiz over bovenstaande onderwerpen.
Bij een score van 75% worden 2  accreditatiepunten toegekend.

Aanvullende Scholing Uro-Oncologie

Op maandag 14 maart staat de laatste avond van de Aanvullende Scholing Uro-Oncologie op het programma. Deze avond wordt het thema ‘Nieuwe ontwikkelingen en derdelijnszorg in de urologie’  besproken door verpleegkundig specialist Erik van Muilenkom.

Accreditatie

2 punten per avond/webinar

Accreditatie voor de deskundigheidsgebieden: Continentie Zorg, Oncologie en Urologie wordt voor beide scholingen (basis en aanvullend) aangevraagd bij het Kwaliteitsregister V&V.
Accreditatie zal worden toegekend bij voldoende score van de quiz-vragen aan het eind van elke avond.

Avond 6 - Nieuwe ontwikkelingen en derdelijnszorg in de urologie

Programma maandag 14 maart 2022

18.30-18.35

Opening

Door Anneke Meerkerk, Verpleegkundig Specialist, MANP, Beatrixziekenhuis Gorinchem

18.35-19.30

Lezing

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de uro-oncologische tumoren:

 • Niertumoren
 • Blaastumoren

Door Erik van Muilekom, MANP, Verpleegkundig specialist in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis Amsterdam

19.30-19.45

Pauze

19.45-20.45

Lezing

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de uro-oncologische tumoren:

 • Prostaattumoren
 • Testistumoren
 • Penistumoren

Door Erik van Muilekom, MANP, Verpleegkundig specialist in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis Amsterdam

20.45-21.00

Quiz en afsluiting

Quiz over bovenstaande onderwerpen.
Bij een score van 75% worden 2  accreditatiepunten toegekend.

Interesse in de Scholing Uro-Oncologie?

Interesseformulier

Heb je interesse in een volgende scholing, vul dan het interesse-formulier in. Je ontvangt dan per mail bericht zodra de inschrijving geopend is.

Alle scholingen en cursussen worden gegeven onder auspiciën van de Martin Britstra Stichting.