Scholing of Cursus

Informatie | Inhoud | Programma​

Iets voor jou misschien?

Over de scholing...

Urologie verpleegkundigen blijken behoefte te hebben aan een oncologische scholing specifiek gericht op het urologische vakgebied. Het bestuur van de Martin Britstra Stichting heeft kwaliteit voor de urologische zorg hoog in het vaandel staan en heeft daarom samen met Anneke Meerkerk, die als aandachtsgebied deskundigheidsbevordering heeft, de Scholing Uro-Oncologie ontwikkeld. De basis Scholing Uro-Oncologie start bij voldoende belangstelling jaarlijks in het najaar.

Alle scholingen en cursussen worden gegeven onder auspiciën van de Martin Britstra Stichting.

Contactpersoon

Anneke Meerkerk
Anneke is werkzaam als Verpleegkundig specialist in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem op de polikliniek urologie.

E-mail: a.meerkerk@rivas.nl


Tip: print de flyer uit en hang deze op jouw afdeling op.

Basis
Scholing Uro-Oncologie

Op woensdag 6 oktober start de eerste avond van de Scholing Uro-Oncologie . Deze vierdelige oncologische scholing is specifiek gericht op het urologische vakgebied. Na deze scholing is het mogelijk om nog een aanvullende scholing van 2 avonden te volgen.
Op 6 oktober staat het thema blaascarcinoom centraal. Uroloog Jaap Nieuwenhuijs en verpleegkundig specialist Anita Smits zullen inhoudelijk op het thema ingaan.

Avond 1 Blaascarcinoom

Programma woensdag 6 oktober 2021

18.30-18.35

Opening

Door Anneke Meerkerk, Verpleegkundig Specialist, MANP, Beatrixziekenhuis Gorinchem

18.35-19.30

Lezing

(gemetastaseerd) Blaascarcinoom

  • Anatomie
  • Fysiologie
  • Pathologie

Door Jaap Nieuwenhuijs, uroloog Beatrixziekenhuis Gorinchem

19.30-19.45

Pauze

19.45-20.45

Lezing

Verpleegkundige aspecten/diagnosen bij blaastumoren/ blaasspoelingen/cystectomie

Door Anita Smits, verpleegkundig specialist RadboudUMC Nijmegen

20.45-21.00

Quiz en afsluiting

Quiz over bovenstaande onderwerpen.
Bij een score van 75% worden 2  accreditatiepunten toegekend.

Accreditatie

2 punten per avond/webinar

Accreditatie zal worden toegekend bij voldoende score van de quiz-vragen aan het eind van elke avond.